Home » Shop » Becker » Exhaust filter » Becker

Exhaust filter according to Becker 965415, 9654150000

51.48

1003000047 Exhaust filter. Exhaust filter reference: Becker 965415, 9654150000. Size 298x100x63 mm. Applicable for the…
Sku: 1003000047

1003000047 Exhaust filter. Exhaust filter reference: Becker 965415, 9654150000. Size 298x100x63 mm. Applicable for the following pump types: U4.165 U4.165 F/K, U4.165 F/K-25, U4.165 F/K-25.1, U4.165 F/K-51, U4.165 SA/K-25, U4.165 SA/K-25.1, U4.165 SA/K-51, U4.165 SA/K-54, U4.190, U4.190 F/K, U4.190 F/K-25, U4.190 F/K-25.1, U4.190 F/K-51, U4.190 F/K-51, U4.190 SA/K-25, U4.190 SA/K-25, U4.190 SA/K-25.1, U4.190 SA/K-51, U4.190 SA/K-54, U4.250, U4.250 F/K, U4.250 F/K-25, U4.250 F/K-25, U4.250 F/K-25.1, U4.250 F/K-51, U4.250 SA/K-25, U4.250 SA/K-25.1, U4.250 SA/K-51, U4.250 SA/K-54, U4.300, U4.300/0-25.2

Machine type

U4.165, U4.165 SA/K-25.1, U4.165F/K, U4.165F/K-25, U4.165F/K-51, U4.165SA/K-25, U4.165SA/K-51, U4.165SA/K-54, U4.190, U4.190F/K, U4.190F/K-25, U4.190F/K-25.1, U4.190F/K-51, U4.190SA/K-25, U4.190SA/K-25.1, U4.190SA/K-51, U4.190SA/K-54, U4.250, U4.250F/K, U4.250F/K-25, U4.250F/K-25.1, U4.250F/K-51, U4.250SA/K-25, U4.250SA/K-25.1, U4.250SA/K-51, U4.250SA/K-54, U4.300, U4.300/0-25.2

Original part number

965415, 9654150000